ip: 54.81.105.205

Εντεταλμένος Σύμβουλος επί των Αθλητικών ο Θανάσης Κλειτσάκης

Με απόφαση του δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη.

Ο δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης ανέθεσε στον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Θανάση Κλειτσάκη την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων αθλητισμού του δήμου,  ενώ θα έχει και εξουσιοδότηση για υπογραφές εγγράφων, όπως και οι υπόλοιποι εντεταλμένοι σύμβουλοι.

Aναλυτικά η απόφαση:
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
«Ανάθεση ευθύνης χειρισμού θεμάτων αρμοδιότητας του Δημάρχου και εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε Δημοτικούς Συμβούλους»
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Λαμιέων
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 61 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

4. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β΄ 3841/30-11-2016).

6. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει την ευθύνη χειρισμού θεμάτων αρμοδιότητάς του σε Δημοτικούς Συμβούλους, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Κλειτσάκη, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων αθλητισμού, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ εδάφ. 11, 12 και 31 του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Διαμαντάρα, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, όπως και των θεμάτων της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης.

3. Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Ζήσιμο, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.

4. Στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκο Τσιτσία, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται και για την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» όλων των εγγράφων, των σχετικών με τα θέματα που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να χειρίζονται.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ